Penguins hockey cards Penguins hockey cards

"Penguins hockey cards"

Picture
Information
Comment
Ed Johnston - 11

Ed Johnston


1994 - 1995
Foodland
#11
Common
Ed Johnston - 19

Ed Johnston


1993 - 1994
Foodland
#19
Common
Ed Johnston - NNO

Ed Johnston


1993 - 1994
Kraft
#NNO
Promo
1