Penguins hockey cards Penguins hockey cards

"Penguins hockey cards"

Picture
Information
Comment
Mike Stapleton - 21

Mike Stapleton


1993 - 1994
Foodland
#21
Common
Mike Stapleton - 638

Mike Stapleton


1993 - 1994
Pinnacle
Score Canadian

#638
Common
1