Penguins hockey cards Penguins hockey cards

"Penguins hockey cards"

Picture
Information
Comment
Dmitri Mironov - 167

Dmitri Mironov


1996 - 1997
Topps
Picks

#167
Common
Dmitri Mironov - 221

Dmitri Mironov


1996 - 1997
Upper Deck
Collector's Choice

#221
Common
Dmitri Mironov - 138

Dmitri Mironov


1996 - 1997
Upper Deck
#138
Common
Dmitri Mironov - 96

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Donruss
Leaf

#96
Common
Dmitri Mironov - 139

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Fleer Skybox
Emotion

#139
Common
Dmitri Mironov - 290

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Fleer Skybox
Ultra Extra

#290
Common
Dmitri Mironov - 67

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Panini
#67
Sticker
Dmitri Mironov - 437

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Parkhurst
International

#437
Common
Dmitri Mironov - 437

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Parkhurst
International

#437
Parallel, Emerald Ice
Dmitri Mironov - 189

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Playoff
One on One

#189
Common
Dmitri Mironov - 322

Dmitri Mironov


1995 - 1996
Upper Deck
#322
Common
1