Obrázek
Informace
Komentář
Ryan Malone - WAL11

Ryan Malone


2008 - 2009
Upper Deck
#WAL11
Paralelní karta, Oversized - Wal-Mart Tin, Insertní karta, Winter Classic 2008 Highlights
1