Penguins hockey cards Penguins hockey cards

"Penguins hockey cards"

Obrázek
Informace
Komentář
Shane Endicott - 311

Shane Endicott


2002 - 2003
O Pee Chee
#311
Insertní karta, Prospects
Shane Endicott - 311

Shane Endicott


2002 - 2003
O Pee Chee
#311
Paralelní karta, Blue, Insertní karta, Prospects, Limitovaná karta, 25/500
Shane Endicott - 311

Shane Endicott


2002 - 2003
Topps
#311
Insertní karta, Prospects
Shane Endicott - 311

Shane Endicott


2002 - 2003
Topps
#311
Paralelní karta, Factory, Insertní karta, Prospects
Shane Endicott - 121

Shane Endicott


2002 - 2003
Upper Deck
SPx

#121
Insertní karta, Prospects, Limitovaná karta, 989/999
Shane Endicott - 344

Shane Endicott


2002 - 2003
Upper Deck
Vintage

#344
Rookie, RC, Vintage Rookies
Shane Endicott - 360

Shane Endicott


2001 - 2002
In The Game
Be A Player Memorabilia

#360
Rookie, RC
Shane Endicott - 344

Shane Endicott


2001 - 2002
Parkhurst
#344
Rookie, RC
Shane Endicott - 146

Shane Endicott


2001 - 2002
Upper Deck
Ice

#146
Rookie, RC, Fresh Face, Limitovaná karta, 96/1000
Shane Endicott - 164

Shane Endicott


2001 - 2002
Upper Deck
Mask Collection

#164
Rookie, RC, Potential Gems, Limitovaná karta, 349/1500
Shane Endicott - 105

Shane Endicott


2001 - 2002
Upper Deck
Premier Collection

#105
Rookie, RC, Super Rookie, Limitovaná karta, 63/250
Shane Endicott - 213

Shane Endicott


2001 - 2002
Upper Deck
SPx

#213
Rookie, RC, Limitovaná karta, 748/999
Shane Endicott - R24

Shane Endicott


2001 - 2002
Upper Deck
SPx

#R24
Rookie, RC, Redemption Card, Limitovaná karta, 381/1250
1